Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY používání systému pro optimalizaci a tvorbu nářezových plánů DTnářez


1. Obecná ustanovení.

 

1.1. Optimalizační systém DTnářez slouží k zadávání zakázek – DĚLENÍ PLOŠNÉHO MATERIÁLU A OLEPOVÁNÍ HRAN. Používá se v truhlářské výrobě pro tvorbu nářezových plánů, jejich optimalizaci, orientační výpočet spotřeby materiálu a orientační ceny.

1.2. Tato pravidla definují zásady pro užívání webového systému DTnářez.

2. Pravidla používání systému.

 

2.1. Optimalizační systém DTnářez může používat pouze registrovaný zákazník.

2.2. Při registraci do systému DTnářez zákazník prohlašuje, že si přečetl tyto obchodní podmínky využívání webového optimalizačního systému DTnářez a přijímá je.

2.3. Základní podmínkou pro realizaci optimalizace je řádné vyplnění on-line formuláře (ikona „Zadat zakázku na dílce“). Ke správnému vyplnění je možno použít informace v ikoně „Nápověda.“ Tato fáze končí kliknutím na ikonu „Uložit zakázku.“ Zakázka bude uložena v databázi pod ikonou „Moje objednávky.“ Zákazník je oprávněn po použití ikony „Upravit“ opravit jednotlivou zakázku.

2.4. Má-li zákazník za to, že je zakázka zcela definována, může zakázku odeslat k optimalizaci (ikona „Poslat k optimalizaci“).

2.5. Optimalizace objednávky je vždy potvrzena elektronicky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, zadanou při registraci.

2.6. Po průběhu optimalizace (Status zakázky „Optimalizováno“) je zákazník opět oprávněn zakázku upravit (ikona „Upravit“).

2.7. Uživatel (zákazník) může provádět úpravy v optimalizovaných zakázkách do fáze, dokud nepotvrdí objednávku funkcí „Objednat“.

2.8. Optimalizovaná zakázka odesláním do výroby (ikona „Objednat“) přechází do režimu „Odeslaná výroba“ a tímto odesláním uživatel potvrzuje správnost zadaných údajů v objednávce se všemi důsledky.

2.9. Po odeslání zakázky do výroby (ikona „Objednat“), obdrží zákazník potvrzující email (případně s detaily objednávky v příloze). Standardní termín výroby je do 6 pracovních dnů. V případě delšího dodacího termínu (nedostupnost materiálu nebo jiné okolnosti), bude zákazníka emailem (telefonicky) kontaktovat zodpovědný pracovník s náhradním termínem dodání. Pokud s novým termínem Zákazník nesouhlasí, musí zrušení zakázky provést emailem nebo osobně na prodejně do 24 hodin od kontaktu se zodpovědným pracovníkem.

 

3. Ostatní ustanovení

 

3.1. Zákazník je plně odpovědný za objednávky zadané přes svůj účet a zavazuje se k úhradě nákladů spojených s jejich realizací.

3.2. Zákazník je plně zodpovědný za zadané údaje, tj. zvolený materiál, vybrané hrany a jeho parametry, délky a šířky zadaných rozměrů dílců, počty kusů, určení směru (orientace) let či vzoru.

3.3. Registrovaní zákazníci mohou bez omezení využívat optimalizačního systému. Optimalizace provedené v internetovém systému DTnářez  mohou být zpracovávány jen v nářezových centrech smluvních partnerů firmy DŘEVO TRUST a.s.

3.4. Veškeré údaje zadané do systému a optimalizace provedené v systému jsou zaznamenávány a mohou být analyzovány administrátorem systému DTnářez.

3.5. Pokud jsou registrovaným uživatelem vytvářeny jen optimalizace bez následných realizací, má administrátor systému právo zrušit přístup do systému.

3.6. Provozovatel DTnářez si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat a vyrábět zakázku bez udání důvodu.

 

4. Platební podmínky

4.1. Platba v hotovosti za služby nářezového centra se provede při převzetí zakázky. V případě uzavřené Rámcové smlouvy a Dodatku Rámcové smlouvy DTnářez se platba řídí touto smlouvou.

4.2. Cena vygenerována systémem DTnářez je cenou bez DPH.

4.3. Ceny vytvořené optimalizačním systémem jsou cenami za standardní zpracování plošných materiálů nabízených v systému. Standardním zpracováním je myšleno – rovný řez, olepování ABS hranami, celoplošné zdvojení materiálu. Ceny za jakékoli další výrobní operace se naceňují individuálně pracovníkem dodavatele služby.

4.4. Dodavatel si vyhrazuje právo upravit cenu vytvořenou systémem DTnářez.

4.5. Po převzetí zpracovaného materiálu zákazníkem (objednatelem) již dodavatel (zpracovatel) nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli mechanická poškození (škrábance, odštípnuté lamino atd.)